Categories » Služby

Máte zájem o půjčení dodávky v půjčovně dodávek? Poradíme na co se připravit!

Vypůjčení dodávky či užitkového vozidla nebo jakékoliv jiného vozidla klidně i osobního je nutné především dobře číst smluvní podmínky, které podepisujete ve smlouvě při předání vozu. Toto je zcela zásadní a nezbytné pro to abyste se do budoucna nestali obětí právní kličky, kterou půjčovna použije ve smlouvě. Důležité také je si dodávku set půjčení vyzkoušet a tuto možnost by vám měla dát každá kvalitní půjčovna dodávek. Půjčovna dodávek Praha i půjčovna dodávek Brno tuto možnost nabízí a pokud o ni klient požádá, naprosto bez problémů mu vysvětlí obsluhování dané dodávky a nechají ho ve vozidle svést, případně poskytnou instrukční krátkou jízdu s klientem. Stejně jako je v zájmu klienta, je i v zájmu půjčovny, aby vozidlo klientovi dobře posloužilo a bylo vráceno Ideálně ve stejném technickém stavu jako bylo zapůjčeno.

Půjčovny dodávek nabízí pronájem krátkodobý i dlouhodobý

Ať už se jedná o půjčovnu dodávek nebo osobních vozidel či mikrobusů, lze si vozidlo vypůjčit jak krátkodobě i dlouhodobě například v rámci dalších měsíců. Půjčovny dodávek Jsou zvyklé půjčovat a to užitková vozidla také pro firmy, které velice často vozidly disponují právě v rámci měsíců a Častokrát využívají půjčovny dodávek namísto operativních leasingů. Důvodem je to že mnoho půjčoven dodávek v Praze i v Brně dokáže klientovi nabídnout podmínky zajímavější, než je to u velkých společností, které se přímo specializuje na operativní leasingy a jejich smluvní podmínky jsou častokrát velice striktní. Pro klienta to častokrát znamená, že platí za každý škrábanec nad rámec určitých centimetrů či doplácí za různé minimální poškození interiéru například čalounění sedaček – skvrny atd.

Cestování s dodávkami nejen v České republice ale také v Evropě

Díky tomu že smluvní pojišťovny mnoha půjčoven dodávek jsou schopný nabídnout povinné ručení a havarijní pojištění nejen v rámci České republiky a v rámci celé Evropy – nejčastěji Evropské unie, je možno i v půjčovně dodávek využít právě zapůjčení i pro cesty do zahraničí. Výhodou je že většina dodávek je vybavena dálniční známku pro celou republiku a  Vy jako klient, který si dodávku zapůjčí, například do zahraničí musíte řešit tedy dálniční poplatky pouze v zahraničních státech. Zajímavou možností půjčovna dodávek je také to, že jsou schopný nabídnout dodávku k zapůjčení více řidičům. Tato varianta je vhodná pro cestování do zahraničí Kde je tedy vysoký nájezd km a jeden řidič by cestu nezvládl. Do zápůjční smlouvy lze vložit takové množství klientů, respektive řidičů Kolik je množství sedadel v dodávce.

 

Doplňkové služby půjčoven dodávek v Brně a půjčoven dodávek v Praze

Půjčovny dodávek nejenom v Brně a Praze nabízí svým klientům za půjčení například v profesionálních manipulačních a upínacích prostředků nebo zapůjčení GPS navigace samozřejmě aktualizované. Mezi doplňkové služby lze zařadit i možnost přistavení vozidla čas, který si klient určí a na adresu kterou si klient určí nebo různé a letištní transfery či využití dodávky včetně řidiče. I s tím typem doplňkové služby je také to že mnoho půjčoven dodávek v Brně a v Praze nabízí možnost vypůjčení dodávky užitkového vozů do 3,5 tuny ne jenom od pondělí do pátku ale pak v sobotu a v neděli a to Častokrát v neomezenou pracovní dobu. Pokud plánujete kilometrově dlouhou, ale časově krátkou cestu do zahraničí, je velice zajímavou možností tak to je využití půjčení dodávky s neomezeným počtem najetých kilometrů v rámci jedné smlouvy.

 

 

Nejhorší autopůjčovny

Co je to nejhorší, co se vám může při půjčování auta stát? Hororových příběhů je na tisíce. Některé jsou ale horší než jiné. Na co si dát pozor? Čemu se vyvarovat, abyste ten příští hororový příběh nemuseli vyprávět vy?

Špatný stav auta

Jako mnoho podniků i autopůjčovny se snaží o snížení nákladů a na tom není nic špatného, pokud se ovšem tato tendence nedovede do extrému. Bohužel pravidelný servis vozů je něco, co nejprve není příliš vidět a tak je snadné nechat vozy kontrolovat o méně a méně často. O vozů z autopůjčovny často nerozhoduje tolik rok výroby, jako právě pravidelné kontroly a dobrá údržba.

 

Hledejte pouze půjčovny, které vás nechají si auto vyzkoušet, prohlédnout a které se dokáží zaručit za stav svých automobilů. V Půjčovně aut Brno vám zaměstnanec auto ukáže, spolu s vámi jej nafotí a umožní vám udělat zkušební jízdu. Zkušební jízdu vždy využijte! I v případě, že Autopůjčovnu Brno již znáte a máte s ní dobré zkušenosti. Důvěřuj ale prověřuj je základ dobrých vztahů.

Nepřehledná smlouva a chybějící předávací protokol

Se smlouvami všeho typu již máte jistě spoustu zkušeností a to včetně těch nepřehledných, kde není rozumět ani jedné celé větě. Pokud není smlouva přehledná a nemáte dost času na její pročtení a vznesení potřebných otázek, utečte dokud je čas. Zaměstnanec v Autopůjčovna Praha vám představí smlouvu, která je krátká, obsahuje vše potřebné a navíc je jí rozumět. Nespokojte se s ničím míň.

 

Při půjčování auta musí být součástí smlouvy i předávací protokol, kde jsou zaneseny všechny problémy, poruchy a škrábance, které auto má. Je smutnou praktikou některých autopůjčoven, že se snaží klienta nechat zaplatit i za škody, které na autě již byly, ale kterých si klient při půjčování nevšiml a tak nebyly zaneseny do protokolu. Půjčovna aut Brno s vámi navíc ještě auto ze všech stran vyfotí, aby nevznikly žádné pochyby. Nespokojte s ničím méně.

Nedostatečné pojištění

Posledním fatálním problémem bývá nedostatečné pojištění. Nehody se stávají a stávají se i těm nejlepším řidičům. Pokud se vám stane nehoda ve vašem vlastním autě, je to nepříjemné, pokud se vám stane v autě půjčeném, přijde vás to draho. A častokrát hodně draho. Protože kromě samotné újmy a opravy budete muset uhradit i ušlý zisk. Pokud vám půjčovna nenabídne dostatečně pojištěné auto, případně vám pojištění nevysvětlí a detailně nenapíše, nemáte tam co dělat.

 

Autopůjčovna Praha má pojištěné všechny své vozy a zvolila pojišťovnu s dostatečně vysokými limity, aby se předešlo všem případným nepříjemnostem. Půjčovna aut Brno vám mimojiné nabídne i možnost sjednat si pojištění bez spoluúčasti.  Vždy si nezapomeňte ověřit, zda dané pojištění vyžaduje spoluúčast a jaké jsou kroky, které je potřeba podniknout v případě nehody.

 

Nemoc z povolání a ukončení pracovního poměru

Každý zaměstnanec je vystaven riziku vzniku nemoci z povolání, pokud pracuje v nestandardním pracovní prostředí nebo vykonává činnosti přetěžující jeho organizmus.  Nemoc z povolání se ve většině případů projeví až po delší době, ale je dobré o této možnosti vědět a být na ni připraven. Při uznání nemoci z povolání má každý zaměstnance nárok na odškodnění jako v případě pracovního úrazu.

 

Pokud byla zaměstnanci zjištěna nemoc z povolání, potom je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci, která je pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, schopnostem, vzdělání, kvalifikaci a pracovním zkušenostem. Pokud bude zaměstnanec přeřazen na méně placené místo u stejného zaměstnavatele, pak má nárok na tzv. rentu, která mu nahradí rozdíl mezi původní průměrnou mzdou a současnou pobíranou mzdou. Stejné nároky vznikají zaměstnanci, pokud se do původního zaměstnání nevrátí a pobírá invalidní důchod, též mu vznikají nároky na vyplácení renty.

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů, že nesmí dále konat dosavadní práci pro onemocnění nemocí z povolání nebo neschopnosti vykonávat danou pracovní činnost, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Kromě nároků na ztrátu na výdělku a odstupného od bývalého zaměstnavatele má zaměstnanec nárok na tzv. bolestné a náhrady za ztížení společenského uplatnění. Tyto náhrady jsou uvedeny v příloze č. 2 a č. 4 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Zaměstnanec může též uplatnit po zaměstnavateli úhradu výdajů léky a zdravotní pomůcky, které byly pořízeny v souvislosti s nemocí z povolání. Nárok má i na proplacení jízdného k lékařům nebo na odborná lékařská pracoviště. Pokud se v době pracovní neschopnosti o nemocného stará některý člen z rodiny případně jiná osoba, lze též uplatnit náhradu za ošetřovné formou čestného prohlášení ošetřující osoby s výčtem činností a počtem hodin za den.

Uplatnění nároků při potvrzené nemoci z povolání je obsáhlá problematika, každý jednotlivý případ je individuální. Spolek na ochranu práv poškozených nabízí bezplatnou konzultaci každého případu a je schopen všechny tyto nároky sepsat a uplatnit u zaměstnavatele, kde nemoc z povolání vznikla.

Prodáváme Ready Made společnosti nejlevněji na trhu – za konečnou cenu 15.900 Kč

Naše společnost Firmy Praha s.r.o. působí na trhu již šest roků, za tuto dobu jsme našim klientům prodali více než 1000 předem založených – takzvaných Ready Made společností a to k plné spokojenosti našich zákazníků. Při každém prodeji Ready Made společnosti poskytujeme svým zákazníkům veškerý servis – počínaje odborným poradenstvím, kdy celý proces podrobně a srozumitelně vysvětlíme a samozřejmě jsme schopni také upravit nastavení hotových Ready Made společností tak, aby zákazníkovým požadavkům plně vyhovovalo.

Naše nabízené Ready Made společnosti mají plně splacený základní kapitál ve výši 200.000,- Kč. Předem založené Ready Made společnosti nejsou účetně a ekonomicky nijak aktivní. Předzaložené společnosti mají zapsané sídlo v Praze na Vinohradech, ale jejich sídlo lze případně podle přání zákazníka i změnit na jinou adresu. Nejčastěji mají naše Ready Made společnosti jediného společníka a jednoho jednatele a každá taková předem založená společnost je na finančním úřadě registrována k dani z příjmů.

prodej ready made společnosti

Svým zákazníkům se vždy snažíme maximálně vyjít vstříc a pomoci jim rozjet podnikání s takovou Ready Made společností, která jim bude plně vyhovovat. Nabízíme proto mnoho variant, jak hotovou Ready Made společnost upravit a jak využít množství našich doplňkových služeb. V rámci nákupu předzaložené Ready Made společnosti poskytujeme i konzultace o optimalizaci zdanění příjmů, úpravy a změny v obchodním názvu společnosti, změny v počtu jednatelů i podílu na základním kapitálu, poradenství ke zřízení bankovních účtů v různých měnách, zvýšení či snížená základního kapitálu obchodní společnosti či například změny hlavních předmětů podnikání. Oblíbenými službami jsou i ty, které se týkají vlastní webové prezentace prodávané společnosti: na přání je možné dokoupit zřízení webových stránek na vlastní doméně, SEO optimalizaci textů pro internetové vyhledávače, registrace internetových stránek do internetových vyhledávačů a firemních katalogů, ale také mediální servis sahající od nastavení online reklamních kampaní až po kompletní vytvoření rozsáhlých celoročních mediaplánů.

 

  • Nejlevnější pořizovací cena hotové Ready Made společnosti na trhu
  • Plně splacený základní kapitál společnosti ve výši 200.000 Kč
  • Certifikát se zárukou bezdlužnosti převáděné Ready Made společnosti
  • Rozhodnutí o jmenování nového jednatele společnosti
  • Příprava veškerých dokumentů a smluv o převodu obchodního podílu, převod na nového majitele
  • Zastupování před Rejstříkovým soudem pro podnikatele (v obchodním rejstříku).
  • Podnikatelské bankovní konto UniCredit Bank nebo České spořitelny na dobu 12 až 24 měsíců zdarma.
  • Vytvoření a podání návrhu na expresní zápis změn do obchodního rejstříku
  • Poplatky za notářské služby při změnách ve společenské smlouvě
  • Možnost využít sídlo společnosti na naší adrese Praha 2 – Vinohrady

Co je to drasanie dreva

Strukturování dřeva neboli tzv. drásání (drásanie dreva) je jednou z technologií úpravy povrchu dřeva, které bylo vytvořeno z důvodu poptávky po imitaci starého, rustikálního vzhledu dřeva.

Při této metodě se vybrousí, či vykartáčují měkčí vlákna dřeva – dužina, kresba se tímto způsobem zvýrazní, stane se plastičtější a struktury jednotlivých let vystoupí. Povrch dřeva poté získá jakoby patinu starého, léta používaného výrobku v rustikálním vzhledu. Tuto metodu zpracování dřeva využívá čím dál více zákazníků, protože starý, rustikální vzhled je moderní a vyhledávaný.

K dokončení a podpoření tohoto dojmu se dřevo může ještě opalovat, mořit či patinovat. Nutno zmínit, že velikou výhodou takto upravených materiálů je nejen vytvoření zvláštního efektivního vzhledu, ale i jeho následná velká odolnost proti mechanickému poškození, oproti hladkému povrchu dřevěných ploch, což například u podlah (ale i u dalších produktů) jistě každý velmi ocení.

 

Kartáčovat můžeme téměř každý dřevěný prvek, ať už se jedná o úpravu palubek, lišt, prken na obklady stěn, trámů, dřevěných desek, pergoly či celého nábytku, například kuchyní.

 

Kartáčovat (drásat) lze v podstatě jakýkoliv druh dřeva, tvrdé i měkké, ale vhodnější je měkké dřevo – smrk, borovice, modřín či jedle, které mají strukturu nejvýraznější. Upravovat je ale možno i dřevo z listnatých dřevin – buk, dub, jasan a další. V prodeji bývají i luxusní, dubové plovoucí podlahy, které mají drásaný povrch, ovšem na dekorativní výrobu je dubové dřevo příliš tvrdé.

Kartáčování – drásání dřeva není v podstatě příliš složitý proces, ale může být poměrně pracný, vzhledem k použití různého elektronářadí, jako jsou různé kartáčovací brusky, stroje, frézy, válce a další.

Drásání lze provádět několika způsoby, například ruční strukturování, které se provádí ocelovým kartáčem. Zde se jedná o jemnější ruční drásání. Tento způsob je vhodný zejména na menší plochy, třeba rámečky apod. Toto jemné ruční drásání trvá déle.

Další způsob se provádí pomocí vrtačky. Tento proces se provádí také ocelovým či nylonovým kartáčem, ale nikoliv ručně, nýbrž s upnutím do vrtačky. Takto lze upravovat například různé menší profilované lišty či rámy obrazů. Tímto způsobem docílíme větší kontroly nad výsledkem.

drasanie dreva

Další metoda je pomocí plamene a tepla, například horkovzdušnou pistolí. Pod vysokou teplotou se struktura dřeva vyrýsuje dříve. Opálené dřevo se poté očistí ocelovým kartáčem.

Opalovat lze také přímým plamenem pomocí letlampy či plynovým hořákem. Tyto činnosti je však zásadně nutno provozovat pouze ve větraných místnostech, kde nejsou žádné hořlavé, či snadno vznětlivé látky, nejlépe ve venkovních prostorách. Metoda opalování se na úpravu dřeva používá nejen z toho důvodu, aby vypadalo jako staré, ale také proto, aby bylo odolnější, a tím se dřevu prodloužila životnost.

Další možností jak dřevo strukturovat je průmyslové drásání, pomocí chemických lázní. Tato technologie ovšem není vůbec vhodná pro práci v domácím prostředí.

Celkově při těchto činnostech je třeba dbát na zvýšenou bezpečnost při práci, abychom si nepřivodili úraz. Samozřejmostí je chránit si oči ochrannými brýlemi.

Pokud tedy uvažujete o tom, že byste si pořídili nějaký ten prvek s rustikálním  nádechem starých, zašlých časů a zútulnili si výše zmiňovanou metodou váš interiér či exteriér, zkuste navštívit například webové stránky http://www.kvalitny-tatranskyprofil.sk/, kde se dozvíte mnoho podrobných informací.

 

 

 

 

Fotografovani – kouzlo okamžiku

Často toužíme zachytávat kouzlo okamžiku, abychom si jej mohli uchovat pro pozdější vzpomínky. Mnohdy bychom si rádi osvojili určité dovednosti profesionálních fotografů.

Pro získání takovýchto dovedností máme spoustu možností navštěvovat různé kurzy, v dnešní době už existují i on-line na internetu, kde můžeme získat mnoho užitečných rad a tipů, jak se naučit fotografovat co nejlépe, abychom si dokázali poradit s pořízením různých portrétů, krajin či architektonických staveb, momentkových fotografií, nočních snímků, nebo různých přírodních úkazů a mnoho dalších.

fotografovanie produktov

Potřebné poznatky můžeme samozřejmě získat také v různých publikacích, článcích, knihách,  nebo na webových stránkách, zabývajících se danou tématikou.

Pokud se někdo rozhodne věnovat fotografování, je potřeba osvojit si spoustu dovedností, praktických postupů a znalostí v daných disciplínách, kterých je celá řada.

Jednou z disciplín je kupříkladu fotografie produktu, kterou můžeme využít, když potřebujeme například prezentovat nějaký výrobek či produkt, k čemuž právě potřebujeme jeho kvalitní fotografii. I u této disciplíny je zapotřebí získat mnoho dovedností a znalostí o dané problematice, například jaký fotoaparát by byl vhodný pro fotografování produktů, nebo který objektiv bychom měli použít, jaké pozadí, typ a počet světel, které je potřeba použít, jaké jsou způsoby nasvícení produktů atd. Osvojení si takových potřebných praktik nám ovšem nejspíš zabere spoustu času.

Jestliže se této problematice nechceme sami osobně věnovat, přestože například potřebujeme kvalitní fotografovanie produktov, můžeme tuto práci svěřit do rukou odborných profesionálů, kteří se touto činností zabývají.